Privacy Policy

Als je vragen hebt neem dan contact met ons op via info@zuiver-eten.nl of het contactformulier op de website. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Wij gaan vertrouwelijk om met de eventuele persoonsgegevens die worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese General Data Protection Regulation wetgeving. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
  • Wij geen persoonsgegevens doorverkopen aan derden. Wanneer wij dit zouden willen veranderen, dan zullen wij hiervoor toestemming vragen aan Gebruiker;
  • Wanneer Gebruiker in Zuiver Eten verbinding maakt externe sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram & Twitter, is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze derde-partijen;

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van het contactformulier. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om het contact netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die jij aan ons doorgeeft, waaronder je naam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie;
Zuiver Eten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de onderaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.